COMUNICAT OFICIAL QUOTES SEGONA PART

Category: Comunicats oficials

En uns moments en què ja tenim una mica més clar com pot anar tot plegat, la junta directiva ha decidit el següent protocol per al retorn de quotes:

PAGAMENT ANUAL I SEMESTRAL:

Els jugadors/es que continuïn els serà retornat l’import de la següent forma:

 

El juliol del 2020 no es cobrarà la quota de preinscripció que correspondrà als mesos de maig i juny de 2021, compensant d’aquest manera els mesos ja cobrats de maig i juny del 2020.*

*Queden exempts els jugadors/es que no van pagar la preinscripció l’agost de 2019

Al setembre ús descomptarem l’import de la quota d’abril de 2020.

PAGAMENT MENSUAL:

El juliol del 2020 no és cobrarà la quota de pre-inscripció que correspondrà als mesos de maig i juny de 2021, compensant d’aquest manera els mesos ja cobrats de maig i juny del 2020. *

*Queden exempts els jugadors/es que no van pagar la preinscripció l’agost de 2019

 

JUGADORS QUE NO CONTINUÏN AL CLUB O JUGADORS/ES PRÈVIA SOL.LICITUD:

És retornarà el saldo que el club tingui pendent amb vosaltres, en el cas dels jugadors i jugadores que no pleguin però necessitin el retorn de l’import cal fer una petició al mail:

 

Indicant nom i cognoms i equip de la nena/nen. Ho podreu fer a partir del 20 de maig.

 

Rebeu una forta abraçada.

JUNTA DIRECTIVA CEFS SANT JOAN VILASSAR