INSCRIPCIONS

Descarrega el full d'inscripció aquí

Declaració Responsable:
 
Adjuntem una declaració responsable que cal que ens lliureu signada, necessitarem original, també es pot signar electrònicament si disposeu de firma digital, està per duplicat ja que una copia és pel club i l’altra per l’Ajuntament, sense aquestes declaracions cumplimentades no és pot accedir al pavelló.
 
El lliurament de la declaració funcionarà de la següent forma:
 
1.- Empleneu el PDF editable (model FAMÍLIES per a menors d’edat, o model ESPORTISTES per majors d’edat) segons ús toqui. 
2.- Avanceu les dues còpies (Ajuntament i club), al següent mail: 

declaracioresponsablesjv@gmail.com

3.- El primer dia d’entrenament lliurareu els dos originals a l’entrenador.